Jest to oferta skierowana do właścicieli restauracji i innych zakładów żywienia zbiorowego. Dotyczy ona zarówno oceny ilościowej jak i jakościowej